แฟ้มตราผีเสื้อ, แฟ้ม, โรงงานผลิตแฟ้ม, รับสั่งทำแฟ้ม, รับผลิต, แฟ้มสั่งทำ, แฟ้มสั่งผลิต, แฟ้มห่อกระดาษ, แฟ้มห่วง, แฟ้ม PP, binder,binderthai
แฟ้มโชว์เอกสาร, PP ลิ้นแฟ้ม, แฟ้มสอด, แฟ้มพับกระดาษ, แฟ้มสะสมผลงาน, ปพ., ปกวุฒิบัตร, กล่อง, บรรจุภัณฑ์, กล่องใส่หนังสือ, ของชำร่วย, pbd,
 
 
แฟ้ม, โรงงานผลิตแฟ้ม, รับสั่งทำแฟ้ม, รับผลิต, แฟ้มสั่งทำ, แฟ้มสั่งผลิต, แฟ้มห่อกระดาษ, แฟ้มห่วง, แฟ้ม PP, แฟ้มโชว์เอกสาร, PP ลิ้นแฟ้ม, แฟ้มสอด, แฟ้มพับกระดาษ, แฟ้มสะสมผลงาน, ปพ., ปกวุฒิบัตร, กล่อง, บรรจุภัณฑ์, กล่องใส่หนังสือ, ของชำร่วย, ซองซิป, ซองซิปพลาสติก, ซองกันน้ำ, แฟ้มโรงพยาบาล, แฟ้มโรงเรียน, ปกเมนู, สมุดใส่สมุดธนาคาร, สมุดใส่นามบัตร, ปกพาสปอร์ต, แฟ้มสัมมนา,
 
News & Events ::

 
บริษัท พรีเมียร์ไบน์เดอร์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด ได้เข้าร่วมจัดแสดงสินค้า
ในงานสัมมนาตลาดนัดความรู้ ณ โรงแรมรามาดาพลาซ่า แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ
 
 
     เมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัท พรีเมียร์ไบน์เดอร์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด ได้เข้าร่วมจัดแสดงสินค้า ในงานสัมมนาตลาดนัดความรู้หัวข้อ "แผนสืบทอดธุรกิจเครื่องเขียนเพื่อความสำเร็จจากรุ่นสู่รุ่น" ซึ่งจัดโดยสมาคมเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงานไทย ณ ห้อง MSC Hall โรงแรมรามาดาพลาซ่า แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ โดยภายในงานได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.สิริรัฐ บุญรักษา ผู้เชี่ยวชาญธุรกิจครอบครัว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มาเข้าร่วมสัมมนาด้วย
 
 
 
 
 
 

 
บริษัท พรีเมียร์ไบน์เดอร์แอนด์ดีไซน์ จำกัด
ออฟฟิศ : 93 ซอยเจริญราษฎร์ 5 (อยู่ดี) ถนนเจริญราษฎร์
แขวงทุ่งวัดดอน
              เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โรงงาน  : 111 หมู่ 12 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว 
จังหวัดสมุทรสาคร 74120
    Contact us
    Tel.  0 2212 1032 (Auto Lines)
    Fax: 0 2212 0756